~Yapı Malzemeleri Laboratuvarı~

 

15x15x15 cm.  KÜP KALIPLARI

1)     Kalıplar kullanılmadan önce temizlenir ve yağlanır.

1)        Kalıbın dip kısmındaki hava deliği, numune konmadan önce kağıt parçası ile kapatılır.

2)        Numune alımı ilgili standart ve talimat doğrultusunda yapılır.

3)        Sertleşmiş numune hava kompresörü veya basınçlı su ile kalıbın altındaki delik vasıtasıyla

        çıkarılır.

4)        Kalıplara ayda bir boyut muayenesi uygulanır. Bozulan kalıplar laboratuvar ortamından  

        uzaklaştırılır. 

SLUMP SETİ 

1)      Deneyden önce temizlenir.

2)      Huninin içi su ile ıslatılır.

3)      Huni, özel tablasının üzerine yerleştirilir ve tabanındaki tutamaklarına iki ayakla basılır.

4)      Test yapıldıktan sonra huni ve avadanlıkları su ile yıkanarak temizlenir.

TAZE BETON KIVAM DENEYİ(ÇÖKME HUNİSİ METODU İLE ) TS EN 12350-2/NİSAN 2002

 KONU:

            Çökme hunisi metodu ile taze beton kıvam deneyini açıklar.    

KAPSAM:

            Taze beton kıvamının ve işlenebilirliğinin çökme hunisi ile ölçme metodunu kapsar.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELER:

1.         ÇÖKME HUNİSİ       :  Taban 203 mm, üst yüzey 102 mm ve yükseklik 305 mm olan metal,            kesik huni.

2.         ŞİŞLEME ÇUBUĞU  :  60 cm boyunda, 16 mm .çapında ucu yuvarlatılmış çelik çubuk.

3.         MALA            : Çelik mala.

4.         KÜRE             : Bakkal küreği

5.         DENEY TEPSİSİ        : Üzerinde deneyin yapıldığı 70X70 cm ebadında kenarları yukarıya

           doğru  kıvrık çelikten mamul özel tepsi

6.         HUNİ BAŞLIĞI          : Huninin üzerine uygun çelikten imal edilmiş başlık.

DENEY ORTAMI: Şantiye ya da laboratuvar.

DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE DENEYİN YAPILIŞI: 

 1. Deney numunesi beton harmanını tam temsil edecek şekilde alınır.
 2. Çökme hunisinin içi ıslak bir bez ile ıslatılır.
 3. Huni deney tepsisi üzerine yerleştirilir.
 4. Huninin üzerine huni başlığı konur.
 5. Sıkı bir şekilde huninin ayak basma yerlerine basılır.
 6. Bakkal küreği vasıtası ile, huninin 1/3’ ü betonla doldurulur ve 25 defa şişlenir.
 7. İkinci 2/3 betonla doldurulur ve 25 defa şişlenir.
 8. Son 3/3 betonla huni taşacak şekilde doldurulur ve 25 defa şişlenir.
 9. Birinci tabaka şişlenirken, şişin, huni tabanına değecek şekilde, ikinci ve üçüncü tabakalar şişlenirken, bir alt tabakaya şişin yaklaşık 2.5 cm. girecek şekilde şişleme yapılır.
 10. Huninin üstü mala ile sıyrılır. Huni etrafına dökülen beton temizlenir.
 11. Huni saplarından tutularak yavaşça yukarı doğru çekilir.
 12. Taze beton yığınının yanına konulan çökme hunisinin üzerine yatay olarak yerleştirilen şişleme çubuğunun alt seviyesi ile çöken betonun üst yüzünün ortalama yüksekliği arasındaki mesafe en yakın 0.5 cm ye kadar cetvel ile ölçülür.
 13. Betonun huniye doldurulmasından huninin çekilme anına kadar geçen süre 2 dakikayı geçmemelidir.

TAZE BETONDAN NUMUNE ALMA TS EN 12350-1 / NİSAN 2002

 KONU:

            Şantiyede taze betondan deney numunelerinin hazırlanması bakımı ve nakliye metotlarını açıklar.

KAPSAM:

            Taze betondan gerekli beton özelliklerini tayin etmek için, şantiyeden numunelerin nasıl alınacağını, şantiyede bakımın nasıl yapılacağını ve şantiyeden veya numune alma ve muhafaza ofislerinden nasıl nakledileceğini belirleyen metotları kapsar.

 KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELER:

1.         NUMUNE KAPLARI            : 15X15X15 küp ve R=15, h=30 boyutlarında silindir kalıplar.

2.         MALA                                    : Çelik mala

3.         KÜREK                                  : Bakkal küreği

4.         ŞİŞLEME ÇUBUĞU              : 60 cm boyunda, 16 mm çapında ucu yuvarlatılmış çelık çubuk.

5.         TOKMAK                              : Lastik tokmak.

6.         TERMOMETRE                     :Beton sıcaklığını ölçmek için özel temometre.

6.         PLASTİK KAP                      : 40X40X20 cm ebadında su geçirmez plastik kap.

7.         TALAŞ                                   :İnce hızar talaşı

8.         ÖRTÜ                                     : Özel hazırlanmış plastik örtü.

 DENEY ORTAMI: Şantiye ya da laboratuvar.

 DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE DENEYİN YAPILIŞI:

 1. Numuneler kalıba yerleştirilmeden önce, kalıpların yağlanmış ve tabanındaki deliğin kağıt parçası ile kapatılmış olmasına dikkat edilir.
 2. Numune alınmadan önce beton sıcaklığı ölçülür.
 3. Laboratuvarımızda 15x15x15 cm ebadında küp kalıp ve 15 cm çap 30 cm yükseklikte silindir kalıplar kullanılmaktadır.
 4. Kalıplara numune almak için betoniyer seçilir ve seçilen betoniyerden temsili taze beton numunesi bir kaba alınır.
 5. Temsili betondan kürek vasıtası ile 1. Tabaka için taze beton alınır ve kalıbın yarısına kadar doldurularak küp kalıplarda 15, silindir kalıplarda ise 25 defa şişlenir. Taze beton üzerindeki

şiş izleri kaybolana kadar kalıp kenarlarına lastik tokmak ile vurulur. Küp kalıplar 2 tabaka, silindir kalıplar ise 3 tabaka halinde doldurulur. Her kademe ilk kademedeki sayıda şişlenir.

5                   Kalıbın üzeri mala ile düzeltilir.

6                   Numuneyi tanımlayan etiket taze beton üzerine yapıştırılır.

7                   Şantiyede numuneler 16-27° C arası ortamda deney anından itibaren 24 saat süre ile rutubetini kaybetmeyecek şekilde özel plastik örtü ile örtülür.

8                   Numune alma işlemi en fazla 5 dakikayı geçmemelidir.

9                   Numune alma tutanağı tutulur, yetkili kişiler tarafından imzalanır.

10              Ertesi gün numuneler sarsılmadan şantiyeden alınarak laboratuvara getirilir.

11              Laboratuvar kayıt defterine kaydedilerek, kalıplarından sökülerek kür havuzuna konur.

12              Numune alma ve muhafaza ofislerinden kürü tamamlanmış 7 ve 28 günlük numuneler laboratuvara taşınırken, özel su geçirmez plastik kaplar vasıtası ile taşınır. Plastik kaplara en çok 4 adet numune konur. Numuneler kaplara yerleştirilmeden önce, kapların altına 2-3 cm. hızar talaşı konur. Numuneler kaplara yerleştirilir. Numunelerin taşıma esnasında birbirlerine ve plastik kap kenarlarına temasını önlemek amacıyla, numunelerin etrafı ve üstü tamamen kaplanacak şekilde hızar talaşı  doldurulur. Nakil esnasında numunelerin rutubetini korumak maksadı ile talaş iyice ıslatılır

13              Nakliye için seçilen vasıtalar dış hava etkilerinden korunacak şekilde kapalıdır. 

BETON BASINÇ MUKAVEMETİ TAYİNİ (TS 3114 ISO 4012/EKİM 1998)

 KONU:

            Beton basınç mukavemeti tayini deneyini açıklar. 

KAPSAM:

            Beton basınç mukavemeti tayini deneyini kapsar. 

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELER:

 1. BETON BASMA PRESİ: Tek eksenli pres. 

DENEY NUMUNELERİNİN HAZIRLANMASI VE DENEYİN YAPILIŞI:

 1. Deney için günü gelmiş numuneler kür havuzundan çıkartılır.
 2. Numunelerin üzerindeki mevcut fazla sular silinir. Numune kütlesi ± % 0,25 doğrulukla tartılır.
 3. Numunenin merkezi üst ve alt sıkıştırma başlıklarının ekseninin tam ortasına ve döküm yüzü yana gelecek şekilde ayarlanır.
 4. Yük devamlı ve düzgün yayılı olarak, darbe tesiri yapmayacak tarzda ve

                        0.6 ± 0.4 N/ (mm2 . sn.)  lik uniform yükleme artışı sağlanacak şekilde uygulanır.

 1. Yüklemeye, numune kırılana kadar devam edilir.
 2. Hesaplamalar bilgisayar ortamında otomatik olarak yapılır.
 3. Sonuçlar bilgisayar ortamında hafızaya alınır.
 4. Rapor tanzimi ve rapor ekine konmak üzere  yazıcı vasıtası ile bilgisayar çıktısı alınır. 

SİLİNDİR BETON NUMUNELERİNİN BAŞLIKLANMASI ( TS 10465 / KASIM 1992 )

 

KONU:

            Beton silindir numunelerinin ve karot numunelerinin kükürt / grafit kullanılarak başlıklama yapılmasını açıklar.

 KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE MALZEMELER:  

 1. ERİTME POTASI
 2. BAŞLIKLAMA CİHAZI
 3. KÜKÜRT
 4. GRAFİT
 5. ÖZEL KEPÇE

 ORTAM: Laboratuvar ortamında. 

BAŞLIKLAMA UYGULAMASININ  YAPILMASI:

 1. % 70 kükürt, % 30 grafit olacak şekilde hazırlanan malzeme eritme potası yardımı ile eritilir.
 2. Numuneye uygun başlıklama cihazı seçilir.
 3. Başlıklama cihazı ince bir yağ ile yağlanır.
 4. Eriyik kepçe vasıtası ile başlıklama cihazı haznesine taşmayacak şekilde doldurulur.
 5. Başlıklama yapılacak beton silindir numunesi dik olarak ve başlıklama cihazının doğrulama kısmına dayanarak yavaşça eriğin içine yerleştirilir.
 6. Eriğin soğuyarak sertleşmesi beklenir ve başlıklanan numune cihazdan alınır.
 7. Başlıklama cihazı bir sonraki işlem için temizlenir ve yağlanır.

TALİMAT DETAYI: 

 1. Deney sonuçları, bilgisayar ortamında saklanır.
 2. Sonuçlar, rapor ekine konmak üzere bilgisayar çıktısı alınır.
 3. Bilgisayar çıktısı laboratuvar  Müdürü ve Laboratuvar teknisyeni tarafından incelenerek imzalanır.
 4. Sonuçları gösteren bilgisayar çıktısına, dilekçe, numune alma tutanağı ve varsa diğer ilgili dökümanlar ( kroki v.s. ) eklenerek rapor yazılmak üzere raportöre teslim edilir.
 5.  Raportör rapor çıkış defterinden ve evrak çıkış defterinden numara alarak, yazılacak rapora, rapor numarası ve evrak çıkış numarası verir.
 6. Raporlar eksiksiz ve doğru olarak yazılır ve bilgisayar ortamında saklanır.
 7. Raporlar iki asıl suret olarak yazılır.
 8. Rapor yazımı yapıldıktan sonra incelenmek ve onaylanmak üzere tüm ekleri ile birlikte Şirket Müdürüne verilir.
 9. Bir asıl suret imza karşılığı müşteriye verilir.
 10. İkinci asıl suret her türlü ekleri ile birlikte arşivde saklanmak üzere dosyalanır.
KAROT ALIMI
KAROT NUMUNESİ
TAZE BETON NUMUNESİ ALIMI
 
ÇELİKLERDE KÜTLE MUAYENESİ
ÇELİK ÇEKME DENEYİ
ŞANTİYEDE BETON NUMUNESİ ALIMI
 
KÜR HAVUZU
BETON BASINÇ DAYANIMI D.
DONATI TESBİT(PROFOMETRE)
 
TAZE BETONDA SLAMP