~Tarihçemiz~

 Laboratuvarımız 2000 yılında bÖlgemizde Önemli bir açık olan , Zemin, Beton ve Yapı malzemeleri deneyleri ve Geoteknik etütlerin yapılmasına Öncü olmak amacıyla kurulmuştur."4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun" yayınlanması ile Bayındırlık ve İskan BakanlığındanLaboratuvar izin belgesi alarak  ilgili  standart ve yÖnetmeliklere  gÖre kalite kontrollerine devam etmektedir.

 ZEMAR2000 TS- EN ISO / EC 17025  standardının şartlarına uygun hizmet vermekte olup Kalite YÖnetim Sistemini  TS EN ISO 9001standardını esas alarak kurulmuştur. Deney yapan lobaratuvarlarımız personelinin ticari. pazarlama ve finans faliyetleri  ile hiç bir ilgisi yoktur. Müşterilerimize laboratuvarımız hizmeti verebilmek için laboratuvar personeli ; teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve her türlü baskılardan uzak tutulmaktır.

 Laboratuvar, kalite sistemi ve deney prosedürlerinin bütün gereklerini yerine getirecek yetkili yÖnetici ve teknik personele sahip olup müşterilere ait her türlü bilgiyi gizli tutarak; iletişim, yeterlilik ve tarafsızlık ile ilgili konularda dÖkümante edilmiş prosedürlere uygun çalışmaktadır.

  Ana ilkesi temel mühendisliğinde zemin problemlerinin çÖzümü, uygulama ve projelendirilmesi çalışmlarını sürdürmek ve bu perspektif doğrultusunda temel mühendisliği konusunda teknolojik gelişmeler ile paralel hareket ederek ülkemize üstün sorumluluk anlayışı ile kaliteli mühendislik hizmeti vermektir, Zemar alt kademeden üst düzey yÖneticilerine kadar zemin konusunda yuriçi ve yurtdışı tecrübelrine sahip bir ekipten oluşmaktadır.

 Özellikle yerinde dÖkme betonarme kazık (fore kazık), kesişen kazık, min kazık, ankraj, enjeksiyon, zemin çivisi, çeşitli tipte istinat duvarları yapımında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olan firmamız çalışmalarına yurtiçinde ve yutrdışında devam etmektedir.

  13  yıllık tecrübe içinde çok sayıda bina, tünel, kÖprü, karayolu-demiryolu güzergahları, güç santralleri ve su yapılarının geoteknik etüdlerini gerçekleştirmiştir.  2005 yılında ise,ZEMAR İnşaat Mühendisliği´nin "Zemin ve Temel Mühendisliği" uzmanlık alanını kendisine ana faaliyet alanı olarak seçmiş ve derin temel kazıları için "Mini Kazık ve Öngermeli Ankrajlı", "Fore Kazık ve Öngermeli Ankrajlı" istinad yapıları ve iksa sistemlerinin uygulamalarına başlamıştır.

   ZEMAR, makine parkına 2005 yılından itibaren "Jet Grout",Mini kazık ve ankraj ve Fore kazık makinaları ve deney aletlerini dahil ederek  Sondaj ve Geoteknik Uygulamalarına yÖnelik  Proje ve  temel mühendisliği alanındaki teknik destek ile teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve mühendislik hizmetlerini, üstün bir sorumluluk ve kaliteli bir uygulama anlayışıyla birleştirerek sunmayı hedeflemiştir.

  2010 yılında, tekrar organize olan ZEMAR, yurtdışında  IRAK ve GÜRCİSTAN´da faaliyet gÖstermeye başlamıştır

   ZEMAR´a gÖre sektÖrdeki başarı ve güvenirlilik, problemlerin en ekonomik, en sağlıklı, en pratik ve kalıcı çÖzümlerini en kısa sürede üretmekten geçmektedir. ZEMAR tariflenen işlerin, tariflenen süreler içinde ve tariflenen bedellerle yapılmasını başarının kriteri olarak değerlendirmekte ve firmaların iş anlayışı, bilgi birikimleri, iş gücü, makine parkı, sermaye yapısı gibi unsurları bu konudaki başarılarını belirlemektedir.